Orario dei corsi
 
 
 
A.S.D. IL PONTE
 
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Difesa personale
13:05-13:55
 
13:05-13:55
 
13:05-13:55
Ju Jutsu bambini
Giovani Samurai principianti
17:15-18:15
 
 
 
17:15-18:15
17:15-18:15 sala B
 
 
 
17:15-18:15 sala B
Ju Jutsu ragazzi
Giovani Samurai avanzati
18:00-19:00
 
 
 
18:00-19:00
18:00-19:00 sala B
 
 
 
18:00-19:00 sala B
19:00-20:30
 
19:00-20:30
 
19:00-20:30
20:00-22:00
 
 
 
20:00-22:00
Hoki Ryu Iaido
Katayama Ryu Sogobujutsu
 
 
20:00-22:00
 
 
Hoki Ryu Iaido
Katayama Ryu Sogobujutsu
20:00-22:00
 
 
 
 
 
20:00-21:30
 
20:00-21:30
18:30-20:00
21:30-22:00
 
 
 
21:30-22:00
 
 
19:00-20:30
 
 
 
 
19:00-20:30
 
 
Fudo Chishin Ryu
 
 
19:00-20:30
 
 
Ko Ryu Ju Jutsu (pratica libera)
 
18:30-20:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOKUSAI
Il bambino prodigio Kintaro con orso ed aquila.
Hokusai: Il dramma no, Tokusa Kari.
HOME PAGE del GARYUAN DOJO ROMA
SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI TECNICI
COME CONTATTARCI